DSCF0843
DSCF0843
DSCF0842
DSCF08454
DSCF0847
DSCF0843 DSCF0842 DSCF08454 DSCF0847

STK S.A. z nieskrywaną przyjemnością pragnie zaprosić wszystkich miłośników kolei do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem ,,STK w trasie”. W konkursie fotograficznym, może wziąć udział każdy, warunki uczestnictwa są opisane w zamieszczonym poniżej regulaminie. Nagrody dla trzech najlepszych prac są ściśle związane z pasją, jaką posiadają w sobie miłośnicy kolei. Pierwszą nagrodą jest książka, bogato ilustrowana pod tytułem ,,Złota Księga Kolejnictwa w Polsce”, drugą nagrodą jest książka ,, Lokomotywy na Polskich Torach”, nagroda trzecia to mapa Polski z zaznaczonymi trasami kolejowymi tak pasażerskimi jak i towarowymi, czyli coś co powinno znajdować się w zasobach każdego łowcy pociągów. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !

Regulamin Konkursu Fotograficznego ,,STK w trasie”

I

Postanowienia Ogólne

1)      Organizatorem Konkursu jest STK S.A. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 10 budynek B2

2)      Konkurs jest dedykowany miłośnikom kolei, jego zasięg ogranicza się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3)      Konkurs rozpoczyna się dnia 19.10.2016r. potrwa do dnia 15.11.2016r.

4)      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 24.11.2016r.

5)      Nagrody konkursowe zostaną wysłane zwycięzcą nie później niż do 7 dni od ogłoszenia wyników.

II

Warunki uczestnictwa

 

1)      W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby.

2)      Uczestnicy poniżej 18 roku życia winny posiadać zgodę rodziców wyrażoną na piśmie, przesłaną drogą elektroniczną wraz z materiałami konkursowymi.

3)      W konkursie nie biorą udziału pracownicy STK S.A.

4)      Organizator zastrzega, iż jedno zgłoszenie konkursowe, może zawierać maksymalnie 3 zdjęcia. Każdy z uczestników, może wysłać jedno zgłoszenie.

III

Zasady uczestnictwa

1)      Tematem przewodnim konkursu jest fotografia lokomotyw oraz przewozów realizowanych przez STK S.A.

2)      Celem konkursu jest budowanie więzi pomiędzy STK S.A. a miłośnikami kolei oraz dokumentacja fotograficzna przewozów realizowanych przez STK.

3)      Technika fotografii jest dowolna z zastrzeżeniem, iż uczestnicy nie mogą dokonywać przeróbek graficznych fotografii. Dopuszcza się:

  • stosowanie filtrów oraz konwersji koloru na czarno-biały.
  • Korektę polepszającą jakość zdjęć ( nasycenie, kontrast, wyostrzenie, rozjaśnienie)
  • Minimalna wielkość rozdzielczość zdjęcia to 1020 x 1980

IV

Nadsyłanie prac

1)      Prace konkursowe należy nadsyłać wraz z załączoną zgodą na wykorzystanie zdjęć przez STK S.A. dla celów promocyjnych.

2)      Prace niepełnoletnich muszą zawierać dodatkowo zgodę rodziców, opiekunów prawnych na wzięcie udziału w konkursie.

3)      Zdjęcia powinny być w formatach JPG, PNG

4)      Przesyłanie prac na adres mailowy materialydlastk@gmail.com z wpisanym w temacie maila ,,Konkurs”

V

Rozstrzygnięcie

 

1)      Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora STK S.A.

2)      Jury zastrzega sobie nie branie pod uwagę zdjęć niezgodnych z tematyką konkursu, lub naruszających regulamin konkursu.

3)      Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie

VI

Nagrody

1)      Organizator uhonoruje zdobywców I, II, III miejsca nagrodami związanymi z STK S.A.

2)      Prace laureatów będą prezentowane na Facebook, Stronie Internetowej oraz materiałach promocyjnych STK S.A.

3)      Werdykt Jury zostanie podany do ogólnej wiadomości za pośrednictwem fanpage STK na Facebook.

4)      Laureaci zostaną powiadomieni drogą email, otrzymując list gratulacyjny od Prezesa STK S.A.

VII

Postanowienia Końcowe

1)      Uczestnik rozpoczyna udział w konkursie z chwilą nadesłania pracy drogą elektroniczną na wskazany adres email wraz z załączonymi dokumentami.

2)      Uczestnik przesyłając zgłoszenie oświadcza tym samym, iż akceptuje regulamin konkursu.

3)      Uczestnik przedkładając pracę do konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanych zdjęć.

4)      Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U.Nr 133 poz.833 z póz. Zm;

5)      Nadesłanie zgłoszenia wraz z pracą, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji wyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieokreślony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji.

 

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki więcej informacji

Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu

Zamknij